Hotline

0822 563 126 - 0914 681 161

Báo giá

Báo Giá Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga
STT
Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga
M Dài
3.300.000 VNĐ
2
Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
4.300.000 VNĐ
3
Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
4.600.000 VNĐ
4
Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Sơn Trắng
M Dài
4.200.000 VNĐ
Giá tủ bếp gỗ xoan đào HAG
STT
Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào
M Dài
4.200.000 VNĐ
2
Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Inox 201
M Dài
5.250.000 VNĐ
3
Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Inox 304
M Dài
5.800.000 VNĐ
Giá tủ bếp Acrylic an cường
STT
Tủ Bếp Acrylic An Cường
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Bếp Acrylic Thùng Min Cánh Acrylic An Cường
M Dài
4.900.000 VNĐ
2
Tủ Bếp Acrylic An Cường Thùng Khung Trên Dưới Sồi Nga
M Dài
5.400.000 VNĐ
3
Tủ Bếp Acylic An Cường Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
5.900.000 VNĐ
4
Tủ Bếp Acylic An Cường Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
6.100.000 VNĐ
5
Tủ Bếp Acylic An Cường Thùng Trên Dưới Picomax
M Dài
6.400.000 VNĐ
Giá tủ bếp Laminate
STT
Tủ Bếp Laminate
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ bếp Laminate Thùng Min Cánh Laminate An Cường nhập khẩu
M Dài
4,000,000 VNĐ
2
Tủ bếp Laminate An Cường nhập khẩu Thùng Trên Dưới Sồi Nga
M Dài
4,200,000 VNĐ
3
Tủ Bếp Laminate An Cường nhập khẩu Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
5,200,000 VNĐ
4
Tủ Bếp Laminate An Cường nhập khẩu Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
5,500,000 VNĐ
5
Tủ Bếp Laminate An Cường nhập khẩu Thùng Trên Dưới Picomax
M Dài
6,000,000 VNĐ
6
Tủ Bếp Laminate An Cường Thùng Min Cánh Laminate
M Dài
4100,000 VNĐ
7
Tủ Bếp Laminate An Cường Thùng Trên Dưới Sồi Nga
M Dài
5,000,000 VNĐ
8
Tủ Bếp Laminate An Cường Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
5,200,000 VNĐ
9
Tủ Bếp Laminate An Cường Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
5,500,000 VNĐ
10
Tủ Bếp Laminate An Cường Thùng Trên Dưới PICOMAX
M Dài
5,800,000 VNĐ
11
Tủ Bếp laminate Nhật Thùng Min Cánh Laminate
M Dài
5,500,000 VNĐ
12
Tủ Bếp laminate Nhật Thùng Trên Dưới Sồi Nga
M Dài
5,500,000 VNĐ
13
Tủ Bếp laminate Nhật Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
6,200,000 VNĐ
14
Tủ Bếp laminate Nhật Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
6,500,000 VNĐ
15
Tủ Bếp laminate Nhật Thùng Trên Dưới Picomax
M Dài
6,600,000 VND
Giá tủ bếp MFC Minh Long
STT
Tủ Bếp MFC Minh Long
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Bếp MFC Minh Long Thùng Trên Dưới MFC Minh Long
M Dài
3,200,000 VNĐ
2
Tủ Bếp MFC Minh Long Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
4,000,000 VNĐ
3
Tủ Bếp MFC Minh Long Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
4,300,000 VNĐ
Giá tủ bếp MFC an cường + MDF
STT
Tủ Bếp MFC An Cường
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Bếp MFC An Cường Thùng Trên Dưới MFC An Cường
M Dài
3,400,000 VNĐ
2
Tủ Bếp MFC An Cường Thùng Khung Dưới Inox 201
M Dài
4,300,000 VNĐ
3
Tủ Bếp MFC An Cường Thùng Khung Dưới Inox 304
M Dài
4,600,000 VNĐ
4
Tủ Bếp Min MFC Lõi Xanh Chống Ẩm
M Dài
3.000.000 VNĐ
Báo giá tủ Áo
STT
Tủ Quần Áo
Đơn Vị
Giá Thành
1
Tủ Áo Gỗ Sồi
M2
2 800,000 VNĐ
2
Tủ Áo Gỗ Xoan Đào
M2
3,500,000 VNĐ
3
Tủ Áo Gỗ Óc Chó
M2
14,500,000 VNĐ
4
Tủ Áo Gỗ Dâu
M2
8,000,000 VNĐ
5
Tủ Áo Gỗ Dổi
M2
8,000,000 VNĐ
6
Tủ Áo Gỗ Mit Rừng
M2
6,300,000 VNĐ
7
Tủ Áo Gỗ Hương
M2

19,500,000 VNĐ

8
Tủ Áo MFC An Cường
M2
2,100,000 VNĐ
9
Tủ Áo MDF Chống Ẩm
M2

2,200,000 VNĐ

10
Tủ Áo MDF Răm không Chống Ẩm
M2
1,800,000 VNĐ
11
Tủ Áo Acrylic
M2
3,500,000 VNĐ
12
Tủ Áo Laminate
M2
2.800,000 VNĐ
Báo Giá Giường Ngủ
STT
Giường Ngủ
Đơn Vị
Giá Thành
1
Giường Ngủ Gỗ Sồi
1.8 x 2m
7,000,000 VNĐ
2
Giường Ngủ gỗ Xoan Đào
1.8 x 2m
9,000,000 VNĐ
3
Giường Ngủ Mit Rừng
1.8 x 2m
10,500,000 VNĐ
4
Giường Ngủ Gỗ Hương
1.8 x 2m
22,500,000 VNĐ
5
Giường Ngủ Gỗ Dổi
1.8 x 2m
13,500,000 VNĐ
6
Giường Ngủ Gỗ óc Chó
1.8 x 2m
18,500,000 VNĐ
7
Giường Ngủ Gỗ Dâu
1.8 x 2m
13,500,000 VNĐ
8
Giường Ngủ MFC An Cường
1.8 x 2m
7,000,000 VNĐ
9
Giường Ngủ Acrylic
1.8 x 2m
9,500,000 VNĐ
10
Giường Ngủ Laminate
1.8 x 2m
9,000,000 VNĐ
Báo Giá Kệ TiVi
STT
Kệ TiVi
Đơn Vị
1
Kệ Tivi Gỗ Sồi
M Dài
2,800,000 VNĐ
2
Kệ TiVi Gỗ Xoan Đào
M Dài
3,500,000 VNĐ
3
Kệ TiVi MFC An Cường
M Dài
2,200,000 VNĐ
4
Kệ TiVi Acrylic
M Dài
3,500,000 VNĐ
5
Kệ TiVi Laminate
M Dài
3,000,000 VNĐ
Báo Giá Bàn Ăn
STT
Bàn Ăn
Đơn Vị
Giá Thành
1
Bàn Ăn Gỗ Sồi 6 ghế
Bộ
5,500,000 VNĐ
2
Bàn Ăn Gỗ Xoan Đào 6 ghế
Bộ
8,500,000 VNĐ

Hãy liên hệ ngay với Nội Thất Đại Hiệp để được tư vấn hoàn toàn miễn phí những thông tin hữu ích:

Địa chỉ: 169 Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội

Hotline: 0822 563 126 – 0914 681 16

Email: noithatdaihiep@gmail.com

Website: www.noithatdaihiep.com.vn

Zalo
Hotline
Hotline